حراج!

تشک چهار ستاره (نیمه طبی) یک نفره

تهیه شده با استاندارد های روز دنیا و راحتی فوق العاده

۱,۱۰۰ هزار تومان ۶۹۹ هزار تومان

توضیحات

استاندارد تخت دو نفره

فنر میکرو تقویت شده متصل

پلی فوم با دانسیته بالا

اسفنج با دانسیته بالا