حراج!

تشک پنج ستاره (طبی) دو نفره

تهیه شده با استاندارد های روز دنیا و راحتی فوق العاده

۱,۹۰۰ هزار تومان ۹۹۹ هزار تومان

توضیحات

استاندارد تخت دو نفره

فنر سوپر میکرو (تقویت صد در صد)

پلی فوم با دانسیته بالا (سوپر تقویت)

اسفنج با دانسیته بالا (سوپر تقویت)

ریباند با دانسیته بالا (سوپر تقویت)