حراج!

تشک دو ستاره (فنری) یک نفره

تهیه شده از پلی فوم با دانسیته استاندارد طبیعی و فنر میکرو با کیفیت درجه یک مناسب تخت یک نفره

۸۰۰ هزار تومان ۴۹۹ هزار تومان

توضیحات

استاندارد تخت یک نفره

فنر میکرو درجه یک

پلی فوم با دانسیته استاندارد طبیعی