حراج!

تشک دو ستاره (فنری) دو نفره

تهیه شده از پلی فوم با دانسیته استاندارد طبیعی و فنر میکرو با کیفیت درجه یک مناسب تخت دو نفره

۱,۳۰۰ هزار تومان ۶۹۹ هزار تومان

توضیحات

استاندارد تخت دو نفره

فنر میکرو درجه یک

پلی فوم با دانسیته استاندارد طبیعی