تشک

مشاهده همه 7 نتیجه

تشک پنج ستاره (طبی) دو نفره

تهیه شده با استاندارد های روز دنیا و راحتی فوق العاده
۱,۹۰۰ هزار تومان ۹۹۹ هزار تومان

تشک چهار ستاره (نیمه طبی) دو نفره

تهیه شده با استاندارد های روز دنیا و راحتی فوق العاده
۱,۷۰۰ هزار تومان ۸۹۹ هزار تومان

تشک چهار ستاره (نیمه طبی) یک نفره

تهیه شده با استاندارد های روز دنیا و راحتی فوق العاده
۱,۱۰۰ هزار تومان ۶۹۹ هزار تومان

تشک دو ستاره (فنری) دو نفره

تهیه شده از پلی فوم با دانسیته استاندارد طبیعی و فنر میکرو با کیفیت درجه یک مناسب تخت دو نفره
۱,۳۰۰ هزار تومان ۶۹۹ هزار تومان

تشک دو ستاره (فنری) یک نفره

تهیه شده از پلی فوم با دانسیته استاندارد طبیعی و فنر میکرو با کیفیت درجه یک مناسب تخت یک نفره
۸۰۰ هزار تومان ۴۹۹ هزار تومان

تشک سه ستاره دو نفره

تهیه شده با استاندارد های روز دنیا و راحتی فوق العاده
۱,۵۰۰ هزار تومان ۷۹۹ هزار تومان

تشک طبی VIP دو نفره

تهیه شده با استاندارد های روز دنیا و راحتی فوق العاده
۲,۶۰۰ هزار تومان ۱,۷۰۰ هزار تومان